Kolekcje

 • Bujnowski Rafał

  Rafał Bujnowski jest jednym z najbardziej charakterystycznych polskich artystów młodego pokolenia. Interesuje go problematyka sztuki w kontekście przestrzeni publicznej, oryginalności dzieła i komercjalizacji sztuki. Dokumentuje przemianę dzieła w reklamę lub w przedmiot użytkowy. >>

 • Burska Bogna

  W pracach wideo wykorzystuje sekwencje z popularnych filmów oraz telewizyjnych relacji wchodząc w polemikę z kanonami estetyki i przyzwyczajeniami zakorzenionymi w wizualnej warstwie kultury. >>

 • Ciecierski Tomasz

  Na dorobek artystyczny Tomasza Ciecierskiego składają się serie malarskie, rysunkowe i fotograficzne, które w szczególny sposób nawiązują do siebie. Płótna artysty często stanowią zapis procesu myślenia o obrazie i jego malowaniu. >>

 • Dawicki Oskar

  Prace i działania Oskara Dawickiego zazwyczaj charakteryzuje prześmiewczy, przewrotny i pozbawiony patosu ton. Śmiech ten jest gorzki i nie wynika z nihilistycznej postawy. Demaskuje raczej pełne zamętu czasy, w jakich żyjemy. >>

 • Doroszuk Wojtek

  W swojej twórczości porusza problematykę związaną z kwestiami: obcości, barier w kontaktach międzyludzkich, ograniczeń językowych. >>

 • Deskur Marta

  Marta Deskur nadaje swoim pracom charakter malarski, oczyszcza je ze zbędnych detali. Stosując minimalizm, uzyskuje dekoracyjne efekty. Wycina z tła sylwetki ludzkie lub poszczególne części ciała, często usuwa niepotrzebne partie, by skupić uwagę odbiorcy na tym, co dla niej istotne. >>

 • Dwurnik Edward

  Od końca lat 60. XX wieku Edward Dwurnik tworzy figuralne cykle malarskie komentujące polską rzeczywistość. Cechuje je prowokacyjny antyestetyzm, dosadny realizm, pospieszna, rysunkowa forma. W sugestywnym, a zarazem groteskowym sposobie obrazowania obecne są wpływy prymitywisty Nikifora oraz niemieckich ekspresjonistów. >>

 • Górna Katarzyna

  Katarzyna Górna jest autorką wielkoformatowych fotografii i filmów wideo, często zestawianych ze sobą w przestrzenne instalacje. Głównym tematem jej prac jest postać kobieca i problem tożsamości jednostki ludzkiej oraz jej seksualności. Interesuje ją akt, a pozującym osobom artystka nadaje indywidualny, silny charakter. >>

 • Janicki Aleksander

  Aleksander Janicki jest autorem instalacji interaktywnych oraz projektów często realizowanych w przestrzeni publicznej. Swoje akcje powtarza w różnych kontekstach i miejscach. Posługuje się pastiszem strategii rynkowych, by wydobyć i zdekonstruować ideologiczne praktyki marketingu. Dotyka problemu tożsamości, statusu artysty i dzieła. >>

 • Kaufmann Andreas M.

  W swoich instalacjach Andreas M. Kaufmann używa projekcji slajdów i wideo. Ingeruje w znane sceny filmowe, dzieła sztuki, zakłócając ich rytm, przetwarzając wybrane elementy. Z pieczołowicie gromadzonych świstków gazet, zdjęć, strzępów prasowych informacji, słów, haseł tworzy postmodernistyczne kolaże, które w sposób dosadny opowiadają o współczesnej rzeczywistości. >>