Kolekcje

 • Kowalska Karolina

  Karolina Kowalska tworzy prace, które definiują naszą cywilizację. Odnosi się w nich bezpośrednio do pojęć takich, jak: natura, kultura, konsumpcja, kultura popularna, ekonomia, homogenizacja, ponowoczesność, globalizacja itp. >>

 • Koeke Justyna

  Justyna Köke drąży tematykę toksycznych stosunków rodzinnych. W karykaturalny sposób obrazuje fobie dotyczące macierzyństwa, własnej seksualności, familijnych zależności i uwikłań. Artystka w swoich pracach w ekspresyjny sposób ilustruje patologie dysfunkcyjnej rodziny poprzez odwołania do cielesności i seksualności. >>

 • Krawczyk Lidia i Kubiak Wojtek

  Realizują obrazy, fotografie i wideo. Przestrzenią ich poszukiwań są zagadnienia płci, seksualności, społecznych struktur władzy oraz hegemonii. Wspólne projekty zaczęli realizować od 2004 roku. >>

 • Książek Paweł

  Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tworzy kolaże oraz instalacje malarskie przeznaczone do konkretnych przestrzeni galeryjnych. >>

 • Lutyński Piotr

  Piotr Lutyński tworzy „totalne” muzyczno-wizualne widowiska ludyczne, na które składają się obrazy, rzeźby, żywe zwierzęta, poezja i muzyka. Fascynuje się naturalnymi materiałami, folklorem i pierwszą awangardą. Wystawy artysty często mają formę performance’ów: pokazy instalacji łączone są między innymi z koncertami muzyki folkowej. >>

 • Maciejowski Marcin

  Marcin Maciejowski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich malarzy młodego pokolenia. Jego twórczość jest narracyjna i figuratywna. Formalnie nawiązuje do lapidarnego języka reklam, plakatów, komiksów i ilustracji prasowych. W sposób prześmiewczy odnosi się do gazetowej i telewizyjnej ikonosfery. >>

 • Markiewicz Małgorzata

  Małgorzata Markiewicz zajmuje się szeroko rozumianym designem, interesuje ją wpływ sztuki na życie. Jej działania artystyczne odnoszą się do takich aspektów życia codziennego, jak: dom, rodzina, nieefektowna, codzienna krzątanina, robótki ręczne, które w kulturze są postrzegane jako „kobiece”. >>

 • Robakowski Józef

  Twórca fotografii, wideo, instalacji, projektów konceptualnych, wydawca. Studiował historię sztuki i muzealnictwo na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz na Wydziale Operatorskim PWSFTViT w Łodzi, gdzienasępnie był wykładowcą oraz kierownikiem Zakładu Fotografii i Reklamy Wizualnej (1970– 1981). Wykłada w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego (od 1983). >>

 • Sasnal Wilhelm

  Wilhelm Sasnal jest uznawany za czołowego malarza młodego pokolenia. Można nazwać go malarzem współczesności. Błyskotliwie, inteligentnie i ironicznie komentuje otaczającą go rzeczywistość. Jego subtelne, introwertyczne prace wynikają z żywego zainteresowania życiem publicznym, mass mediami oraz bieżącymi wydarzeniami na świecie, a zwłaszcza katastrofami. >>

 • Sawicka Jadwiga

  Jadwiga Sawicka jest autorką charakterystycznego malarstwa „pisanego”. Interesuje się formą, którą rozumie jako opakowanie, coś pustego, co domaga się napełnienia. Pusta forma, którą w jej pracach sygnalizują: zużyte ubrania, fragmenty autentycznych tekstów z gazet, maski, kokardki, balony czy fotografie z bombonierek, daje artystce możliwość komentowania, zdominowanej przez mass media i wprowadzany przez nie nadmiar informacji oraz natarczywych obrazów, współczesnej kultury, jej języka i kodów. >>