Kolekcje

 • Shawky Wael

  Jego prace dotyczą przemieszczania, nomadyzmu, zderzania kultur, problemu ekonomicznej transformacji i zmian społecznych. Eksplorując tradycje islamu zestawia je z kosmopolityczną poetyką nowoczesności. Chce stworzyć portret współczesnego hybrydycznego społeczeństwa, o niejasnych podziałach i granicach. >>

 • Simon Janek

  Janek Simon realizuje filmy oraz instalacje interaktywne. Niekiedy umożliwia odbiorcom ingerowanie w swoje prace. Jego sztukę często inspirują gry komputerowe. Prace artysty charakteryzuje typowe dla nich deformowanie rzeczywistości traktowanej jako „matrix”, uzyskane dzięki możliwości dokonywania na niej niemożliwych w rzeczywistości zmian. >>

 • Skąpski Łukasz

  Prace Łukasza Skąpskiego charakteryzuje duża rozpiętość stylistyczna. Łączy je jednak zawsze dystans artysty do rzeczywistości. Jego twórczość cechuje ironicznie zabarwiony minimalizm, subtelne poczucie humoru i żywe zainteresowanie rzeczywistością społeczno-polityczną, zwłaszcza w ujęciu najbliższym artyście – poprzez ludzi i zdarzenia w miejscach, w których żyje lub które odwiedza. >>

 • Smoczyński Mikołaj

  Mikołaj Smoczyński koncentruje się na analizie używanego materiału oraz na studiowaniu zagadnień związanych z miejscem, płaszczyzną i przestrzenią. Jest autorem tzw. obrazów prawdziwych – reliefów odciśniętych w pokrytych farbą płótnach. Malarskie piękno surowego materiału wydobywają także jego prace fotograficzne, przedstawiające odizolowane fragmenty rzeczywistości – fragmenty ściany, betonowej podłogi czy osypujący się tynk. >>

 • Sobczyk Marek

  Marek Sobczyk tworzy kompozycje figuratywne i abstrakcyjne. Są to najczęściej ostre w wyrazie, ekspresyjne, o bogatej kolorystyce i fakturze malarskiej, przedstawienia symboliczne. Artysta cytuje popularne w kulturze i społeczeństwie znaki ikoniczne, by poddać je stopniowej dekonstrukcji. >>

 • Wodiczko Krzysztof

  Jego twórczość dotyka problematyki społecznej, politycznej i etycznej. Prace poruszają kwestie aktualne i znaczące. Działalności artystycznej towarzyszą prace teoretyczne. Wszystkie krytycznie odnoszą się do obszaru społeczno-politycznego, odznaczają się zaangażowaniem w problemy społeczne, poruszają tematy związane z pamięcią – indywidualną i zbiorową – traumą historyczną, jak również kwestie emigracji i postaci Innego. >>

 • Żebrowska Alicja

  Alicja Żebrowska jako jedna z pierwszych artystek w Polsce tak otwarcie zainteresowała się problemami płci kulturowej i tożsamości seksualnej. Artystka bada stany graniczne ciała, przejścia z płci do płci, androgynizm, eksploruje „zakazane”, uważane za temat tabu obszary kobiecości, a zwłaszcza kobiecej seksualności. >>

 • Kessler Leopold

  Austriacki artysta Leopold Kessler testuje możliwości i ograniczenia sfery publicznej półlegalnie interweniując w strukturę miasta. Podważa schematyczne modele zachowań wynikających z organizacji przestrzeni. W tym celu dokonuje subtelnych korekt rzeczywistości – często niedostrzegalnych, mylonych z działaniami porządkowymi albo absurdem życia. >>

 • Breuning Olaf

  Olaf Breuning inspiracje do swoich prac czerpie z licznych podróży. Jest nomadem realizującym filmy czy fotografie w zależności od miejsca, w którym aktualnie ma wystawę. Pokazuje odległe od siebie kultury, łącząc je w egzotyczny i oryginalny miszmasz. >>

 • Kozłowski Jarosław

  Sztuka Jarosława Kozłowskiego wydaje się być nieustannym zadawaniem pytań, często stawianych w sposób niezwykle przewrotny, niekiedy wręcz obrazoburczy, najczęściej pytań dociekliwie drążących tematy i wątki powracające w jego twórczości. Artysta mnożył pytania i wątpliwości, ujawniał paradoksy i niejednoznaczności tkwiące w myśleniu o sztuce. Niekiedy bezceremonialnie rozprawiał się z artystycznymi mitologiami i roszczeniami. >>