Kolekcje

  • Ogawa Shinji

    Japoński artysta Shinji Ogawa w swojej sztuce kreuje światy, w których możliwa jest Ostatnia Wieczerza bez Chrystusa, Zwiastowanie bez Archanioła, a w Pizie stoją obok siebie dwie krzywe wieże. Punktem wyjścia dla prac Ogawy są kanoniczne dzieła malarstwa europejskiego, stare pocztówki, fotografie, japońskie drzeworyty. >>

  • Pawlik Joanna

    Twórczość Joanny Pawlik, artystki wideo i malarki, oscyluje pomiędzy zagadnieniami społecznych mechanizmów wykluczenia a osobistymi przestrzeniami odczuwania. Jest artystką skupiającą się na badaniu własnych emocji, odnajdywaniu porozumienia pomiędzy artystką i matką, dla której własne doświadczenia i życie wewnętrzne stają się materiałami, z których buduje swoje projekty. Sztukę traktuje jako platformę ścierania się pojęć takich jak miłość, rozstanie, utrata, krzywda, cierpienie, śmierć, narodziny. >>

  • Kurant Agnieszka

    Wrażenie nieznośności – obok zagubienia, poczucia bezradności czy utraty kontroli – jest jedną z emocji wywoływanych działaniami Agnieszki Kurant. Gdy tworzy wystawę Snow Black czy „Perfect Magazine” – wystawę w formie czasopisma artystów takich jak Art & Language, Gilbert & George, Philippe Parreno, Maurizio Cattelan, Angela Bulloch, Liam Gillick – odwraca logikę i zarazem istotę widzialności, czyniąc prace zaproszonych artystów kompletnie niewidocznymi >>