Janicki Aleksander

Ur. 1963 w Krakowie – artysta multimedialny. Zajmuje się grafiką, fotografią, instalacją oraz wideo. Pracuje jako artysta, projektant i kurator. Studiował na ASP w Krakowie (1984–1990). Założyciel Stowarzyszenia OUTart, realizującego projekty w przestrzeni publicznej. Wraz z Fundacją Andrzeja Wajdy jest autorem projektu „SocLand” w Nowej Hucie oraz projektu Pawilonu Polskiego w Aichi w Japonii, zrealizowanego na Expo 2005 (razem z Krzysztofem Ingardenem – Nagroda Roku SARP 2005, Projekt Roku SARP Oddział Kraków, Nagroda Ministra Budownictwa, Nagroda Contract World, Hanower).       

Aleksander Janicki jest autorem instalacji interaktywnych oraz projektów często realizowanych w przestrzeni publicznej. Swoje akcje powtarza w różnych kontekstach i miejscach. Posługuje się pastiszem strategii rynkowych, by wydobyć i zdekonstruować ideologiczne praktyki marketingu. Dotyka problemu tożsamości, statusu artysty i dzieła. Mierzy się z zagadnieniem oddziaływania mass mediów i kultury popularnej na społeczeństwo, z ich manipulacyjnymi, perswazyjnymi zabiegami, mającymi na celu przeobrażenie widza w idealnego konsumenta. Tworząc instalacje interaktywne, angażuje odbiorcę, aby wyostrzyć jego czujność na te praktyki.

praca w Kolekcji: Litwo, ojczyzno moja, 2005, DVD, pętla, 3’