Poznajmy się! MKBS w mieście

21.10.2011

Poznajmy się! MKBS w mieście

Aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, wychodzimy z naszymi działaniami poza przestrzeń Galerii. Wspólnie z zaproszonymi instytucjami: szkołami, domami dziecka i innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, a także zaproszonymi artystami podejmujemy działania, dzięki którym udowadniamy, że sztuka sprzyja przełamywaniu barier, wzajemnemu poznaniu, komunikacji i budowaniu pozytywnych relacji. Inicjujemy działania artystyczne wśród młodzieży, także w ich najbliższym otoczeniu. Ideą projektu jest chęć „zarażenia” sztuką współczesną młodzieży (13-18 lat). Aby do niej dotrzeć, wychodzimy z Galerii i zapraszamy do współpracy instytucje skupiające wokół siebie młodych ludzi. W I edycji realizowaliśmy projekt z wychowankami Domu Dziecka nr 1 w Krakowie i artystką Moniką Drożyńską. Obecnie jesteśmy w trakcie II edycji. Wspólnie z zaproszonymi artystami: Agatą Biskup i Przemkiem Czepurko realizujemy projekt z młodzieżą skupioną wokół Stowarzyszenia Parasol, ich opiekunami i przyjaciółmi. Finał projektu będzie wypadkową potrzeb i oczekiwań wszystkich uczestników przedsięwzięcia. Zostanie wypracowany w trakcie wspólnych spotkań i poznawania się.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego