wystawy

Wybierz rok

 • Zofia Kulik // Od Syberii do Cyberii 1998-2004

  Otwarcie: 01.04.2004 godz. 18:00

  Wystawa otwarta w dniach: 02.04.2004-09.05.2004

  Kurator wystawy: Bożena Czubak

  Koordynator wystawy: Renata Zawartka   (zawartka@bunkier.art.pl)

  Bunkier Sztuki

  Wystawa jest prezentacją jednej instalacji, której pierwszą wersję Zofia Kulik zrealizowała w 1999 roku. Kompozycja mierzyła wówczas 804 cm długości i 242 cm wysokości i składała się z 8 000 małych, czarno-białych fotografii. Od 2002 roku Zofia Kulik kontynuowała pracę nad tą monumentalną kompozycją, która w skończonej formie tworzy płaszczyznę o wymiarach 21 m x 2,4 m i obejmuje ok. 18 000 czarno-białych fotografii. >>
  Zofia Kulik // Od Syberii ...
  02.04.2004-09.05.2004
 • Nature and/of Art

  Otwarcie: 27.05.2004 godz. 18:00

  Wystawa otwarta w dniach: 28.05.2004-27.06.2004

  Kurator wystawy: Maria Anna Potocka

  Koordynator wystawy: Renata Zawartka   (zawartka@bunkier.art.pl)

  Bunkier Sztuki

  Na wystawie pokazane zostaną prace artystów o różnych postawach, które łączą co najmniej dwa wątki. Pierwszym jest pełne respektu odnoszenie się do natury, traktowanie jej jako partnera w stosunku do człowieka. Drugim wątkiem jest podejście do natury w sposób eksponujący prywatność, prowadzenie z nią indywidualnej gry bądź wypowiadanie czułych wyznań. >>
  Nature and/of Art
  28.05.2004-27.06.2004
 • Miasta stare / Sztuka nowa
  Quebec / Kraków

  Otwarcie: 06.07.2004 godz. 18:00

  Wystawa otwarta w dniach: 07.07.2004-08.08.2004

  Koordynator wystawy: Richard Martel, Bożena Gajewska

  Bunkier Sztuki

  Wystawa prezentuje twórczość dwudziestu współczesnych artystów mieszkających i tworzących w Québec. Wyboru uczestników dokonały cztery aktywne centra artystów z tej prowincji, w których powstaje i jest propagowana sztuka najnowsza, eksperymentalna i poszukująca, posiadające wyraźny profil i własną specyfikę. >>
  Miasta stare / Sztuka nowa Quebec ...
  07.07.2004-08.08.2004
 • Inni to ja
  Instynkt społeczny w sztuce litewskiej

  Otwarcie: 10.09.2004 godz. 18:00

  Wystawa otwarta w dniach: 11.09.2004-10.10.2004

  Kurator wystawy: Maria Anna Potocka

  Koordynator wystawy: Lolita Jablonskiene, Ruta Pileckaite, Renata Zawartka

  Bunkier Sztuki

  W ramach prezentowanej w BUNKRZE SZTUKI wystawy sztuki litewskiej pokazane zostaną przede wszystkim projekcje wideo. Ich tematem są aktualne problemy związane z przemianami społeczno-politycznymi na Litwie. Dotyczą one m.in. skomplikowanego procesu ustalania granic pomiędzy identyfikacją europejską a próbami zachowania tożsamości narodowej. >>
  Inni to ja Instynkt ...
  11.09.2004-10.10.2004
 • Electric Earth
  sztuka filmowa i wideo z Wielkiej Brytanii

  Otwarcie: 14.10.2004

  Wystawa otwarta w dniach: 15.10.2004-12.11.2004

  Kurator wystawy: Mark Beasley, Colin Ledwith

  Koordynator wystawy: Renata Zawartka   (zawartka@bunkier.art.pl)

  Bunkier Sztuki

  Na wystawę złożą się projekcje wideo, których przedmiotem jest refleksja nad alternatywnymi stylami życia i systemami wierzeń. Większość artystów uczestniczących w wystawie przyjmuje w stosunku do struktur społecznych postawę radykalną, udzielając głosu zmarginalizowanym grupom. >>
  Electric Earth sztuka ...
  15.10.2004-12.11.2004
 • Obraz kontrolny

  Otwarcie: 26.10.2004 godz. 11:00

  Wystawa otwarta w dniach: 26.10.2004-07.12.2004

  Kurator wystawy: Anna Smolak i Magdalena Ujma

  Galeria Dolna

  Pokaz jest przeglądem współczesnej polskiej sztuki wideo, który zbiera prace tworzone w latach 1999-2004 przez artystów z różnych ośrodków i generacji. Projekt ten jest odpowiedzią na podobne przeglądy zagranicznej sztuki wideo (z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Litwy), które były pokazywane w Bunkrze Sztuki. >>
  Obraz kontrolny
  26.10.2004-07.12.2004
 • Happy Birthday. Katarzyna Górna 1994-2004

  Otwarcie: 15.12.2004 godz. 18:00

  Wystawa otwarta w dniach: 16.12.2004-23.01.2005

  Koordynator wystawy: Anna Smolak   (smolak@bunkier.art.pl)

  Bunkier Sztuki

  W swojej twórczość Katarzyna Górna podejmuje problemy związane z kobiecością i towarzyszącymi jej społecznymi i ikonograficznymi stereotypami. Jej fotografie są jednocześnie bardzo wysmakowane estetycznie – nie tylko dzięki odwołaniu do wielu znanych dzieł z kanonu historii sztuki – i oskarżycielskie w swoim przekazie. >>
  Happy Birthday. Katarzyna ...
  16.12.2004-23.01.2005